Wstęp płatny

Zamek w Lublinie jest jednym z głównych zabytków miasta. Wielokrotnie przebudowywany współcześnie łączy w sobie różne style. Niektórzy żartobliwie mówią, iż jego fasada przypomina sowę, ale ciekawsze od samej elewacji jest to co kryje się na dziedzińcu, a mianowicie kaplica św. Trójcy. Świetnie zachowana i odnowiona z dekoracją fresków rusko-bizantyńskich stanowi unikatowy zabytek na skalę światową. 

Od 1957 roku zamek pełni funkcję muzeum, które posiada bogate zbiory m.in. znajdziecie tu ważny dla Lublina obraz Jana Matejki pt. Unia Lubelska. 

Początki zamku datuje się na XII wiek, i wiążą się z postacią Kazimierza Sprawiedliwego. W II połowie XIII wieku zbudowano wieżę obronno-rezydencjonalną. W XIV wieku za panowania Kazimierza WIelkiego wzniesiono zamek otoczony częściowo murem. W 1520 roku Zygmunt Stary zaczął przebudowę zamku, nad którymi pracowali modni w tamtych czasach włoscy artyści. 

W późniejszym okresie na zamku powstało więzienie, początkowo jako więzienie carskie, później niemieckie a na końcu polityczne więzienie karno-śledcze podległe władzom sowieckim. Historia zamku Lubelskiego jest bardzo smutna, wiele rodzin straciło tu swoich bliskich, warunki były na tyle fatalne, że ludzie umierali w trakcie odbywania kar. Historia wspomina też masowe egzekucje. 

Warto wybrać się na trasę szlakiem podziemnym w Lublinie, która opowiada również o czasach kiedy tereny wokół zamku aż po ulicę Lubartowską zamieszkiwane były przez społeczność Żydowską. Lublin przez wiele lat był, bowiem miastem w którym żyło wiele narodowości m.in Żydów, Białorusinów, Ukraińców.  

Współcześnie na dziedzińcu zamku, u jego stóp lub przed jego fasadą organizowane są różne koncerty, przedstawienia. Inne ciekawe miejsca w pobliżu